Glowter – правила и точкуване

ВЪВЕДЕНИЕ

GLOWTER е онлайн платформа, която позволява на своите потребители да прогнозират крайния изход от футболни мачове, съревновавайки се с други потребители в създадени виртуални стаи. Целта е потребителите да предскажат правилно максимален брой футболни мачове, да заемат първите места във формираните виртуални стаи, и по този начин да печелят награди. GLOWTER е безплатна игра.

Всеки може да участва, но играчите трябва да се регистрират.

ПРОГНОЗИ

Прогнозите включват 3 възможни изхода: 1 (победа за отбора домакин), X (равен резултат) и 2 (победа за отбора гост). Всеки от изходите се отнася до редовното време на футболните мачове.

Прогнозите могат да бъдат променяни по всяко време до началото на всеки мач.

СТАИ

Ключов аспект на играта е възможността играчите да се конкурират с приятели, колеги и играчи от цял свят в Global, Private и Head to Head (H2H) стаи и да играят в Специални игри.

 • Global Rooms

Всеки регистриран играч, според първенствата, които е избрал при регистрацията си в GLOWTER, автоматично се присъединява към Global Room за съответното първенство, в което ще може да проследи представянето си срещу всички останали играчи в световен мащаб. Участието му във всяка Global Room е безплатно.

Продължителността на всяка стая е за целия сезон на съответния шампионат.

Всеки може да добави нови първенства след първоначалната си регистрация.

 • Private Rooms и Head To Head (Н2Н) Rooms

Всеки регистриран играч може да създава Private и Н2Н стаи, както и да се присъедини към вече създадени от други потребители Private и Н2Н стаи. Те са сърцето и душата на играта, където играчите могат да се конкурират с приятелите си, семейството и колегите си. Всеки може да се присъедини или да създаде Private или Н2H стая, като въведе или изпрати уникален код, генериран от GLOWTER при създаване на стаята.

Продължителността на една Private  или Н2Н стая е такава, каквато създателят е посочил при създаването и – един или няколко кръга, полусезон или цял сезон. По време на действието на тези стаи никой няма право да променя продължителността и. Първенствата, включени в тези стаи, също се определя от създателя им.

 • Special Games

Това са създадени от GLOWTER стаи с определена продължителност (един или няколко кръга, полусезон или цял сезон), за присъединяването към които не се изисква код.

Продължителността на всяка специална игра се определя от GLOWTER и никой няма право да променя нейната продължителност. Първенствата, включени в тях също се определят от GLOWTER и не могат да бъдат променяни.

Ако в някоя специална игра има мачове от първенство, към което играчът не се е присъединил, то по време на специалната игра това първенство се отразява на началния екран, но играчът не се присъединява автоматично към Глобалната стая на това първенство.

Няма ограничение за броя на Global, Private, Head to Head (H2H) стаи и Special Games, в които всеки играч може да участва.

Всеки може да напусне Private или Н2H стая по всяко време, но не е възможно да се върне отново. При напускане на дадена стая по време на започнал кръг, точките до края на кръга ще бъдат начислени, но се замразяват след края на кръга. Напусналия играч не участва в разпределението на местата за награди, ако GLOWTER е предвидил такива.

МАЧОВЕ

Футболните първенства са разделени на кръгове, определени от футболните федерации на всяка държава.

Преди всеки кръг GLOWTER определя нивата на трудност на футболните мачове. Те могат да бъдат:

 • Ниво на трудност 1 (всеки мач, за който не е посочено по-високо ниво на трудност);
 • Ниво на трудност 2;
 • Ниво на трудност 3;
 • Ниво на трудност 4.

Ако даден мач бъде отложен и не се играе в предварително зададеното време, той се премества в най-близкия кръг според новата дата на мача. Прогнозата, направена за него се запазва и може да бъде променена във всеки един момент до новото планирано време за начало на мача.

ТОЧКИ

За всеки футболен мач точките се присъждат или отнемат по следната схема:

 • За мачове с ниво на трудност 1:

За всяка правилна прогноза играчът получава толкова точки, колкото играчи са направили грешна прогноза в съответната стая;

За всяка грешна прогноза от играчът се отнемат толкова точки, колкото играчи са направили правилна прогноза в съответната стая.

 • За мачове с ниво на трудност 2:

Същата система за оценяване, като мачове с ниво на трудност 1, но получените или отнети точки се умножават по 2.

 • За мачове с ниво на трудност 3:

Същата система за оценяване, като мачове с ниво на трудност 1, но получените или отнети точки се умножават по 3.

 • За мачове с ниво на трудност 4:

Същата система за оценяване, като мачове с ниво на трудност 1, но получените или отнети точки се умножават по 4.

Ако някой от мачовете не се прогнозира до неговото начало, тогава се счита, че играчът е направил грешна прогноза и се отнемат точки, както е описано по-горе.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на потребителите е изцяло съобразно спечелените точки, и по никакъв начин не е свързано със случайна лотария.

Ако двама или повече потребители имат едни и същи точки, този, който има повече правилни прогнози с нива на трудност 2, 3 и 4, се класира по-високо.

Related articles

Comments

Share article

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.